Astroloji konusunda yaptığım tespitler !/Astroloji/milliyet blog (2022)

Yükselen burç ve evlere düşen burçların dönüşümleri

Astrolojide bir eve en fazla 3 burç düşebilir. Bir eve düşen burç birden fazla ise eve düşen her burcun derecesi bulunur. Her derece 1 seneye tekabül eder. Kişinin astrolojik haritasındaki her evi kendi içinde dönüşümlü olarak kişinin doğduğu andan itibaren burç değiştirir.

Örneğin kişinin;

1.evinde sadece Aslan burcu varsa bu kişinin 1.evi her daim Aslan burcu özelliği gösterecektir.

1.evinde Aslan ve Başak olmak üzere 2 tane burç varsa 1.evindeki her burcun kaç derecelik yer kapsadığı tespit edilir. Her derece 1 seneye tekabül eder ve kişinin 1.evi doğduğu andan itibaren dönüşümlü olarak kendi içinde burç değiştirir.

Bu kişinin 1.evi 5 derece Aslan ve 25 derece Başak olsun bu demektir ki bu kişinin 1.evi 5 sene Aslan 25 sene Başak burcu etkisinde olacaktır ve bu dönüşümlü olarak devam edecektir. Kişinin 1.evi doğduğu andan itibaren 5 yaşına kadar Aslan özelliği gösterir. Daha sonraki 25 sene yani 6 yaşından 30 yaşına kadar Başak özelliği gösterir. Sonra tekrar en başa yani 31 ile 35 yaşlarında Aslan burcuna döner. 36 ile 60 yaşlarında ise yine Başak burcu özelliği gösterir bu şekilde 1.ev kendi içinde dönüşümlü olarak burçlar kaç derece ise o kadar sene dönüşüm yapar.

1.evinde Aslan, Başak ve Terazi olmak üzere 3 tane burç varsa 1.evindeki her burcun kaç derecelik yer kapsadığı tespit edilir. Her derece 1 seneye tekabül eder ve kişinin 1.evi doğduğu andan itibaren dönüşümlü olarak kendi içinde burç değiştirir.

Bu kişinin 1.evi 5 derece Aslan, 10 derece Başak ve 15 derece Terazi olsun bu demektir ki bu kişinin 1.evi 5 sene Aslan 10 sene Başak ve 15 sene Terazi burcu etkisinde olacaktır ve bu dönüşümlü olarak devam edecektir. Kişinin 1.evi doğduğu andan itibaren 5 yaşına kadar Aslan özelliği gösterir. Daha sonraki 10 sene yani 6 yaşından 15 yaşına kadar Başak özelliği gösterir. Sonraki 15 sene de yani 16 yaşından 30 yaşına kadar Terazi burcu özelliği gösterir. Sonra tekrar en başa yani 31 ile 35 yaşlarında Aslan burcuna döner. 36 ile 45 yaşlarında Başak ve 46 ile 60 yaşlarında Terazi olmak üzere 1.evi hayatı boyunca dönüşümlü olarak burç değiştirir.

Diğer evler için de bu metod uygulanır. Her ev kendi içinde sahip olduğu derece kadar dönüşümlü olarak burç değiştirir. Örneğin 1970 doğumlu bir kişinin 1.evi 10 derece Aslan 20 derece Başak olsun, 2.evi 10 derece Başak ve 25 derece Terazi olsun. 2014 yılı itibariyle bu kişi 44 yaşında olacağından bu kişinin 1.evi 60 yaşına kadar Başak, 2.evi de 45 yaşına kadar Başak döneminde olacağından bu kişinin 1. Ve 2.evleri 44 yaşındayken Başak döneminde yani Başak etkisinde olacak. Bu metod diğer evlere de uygulanacak.

1.ev yükselen burç olarak bilindiğinden diğer evlerden daha popülerdir ve 1.evine 2 yada 3 burç düşen kişilerin yükselen burçlarında çoğu zaman bu yüzden karışıklıklar olabilir. Bunu ben evlerin burç dönüşümleri olarak adlandırmaktayım. Bu yöntemle 1.evine 2 yada daha fazla burç düşenler yükselen burçlarını doğru bulabilirler.

Astroloji de gezegenlerin diğer gezegenlerden aldıkları toplam etki sonucu iyi yada kötü konuma girmeleri.

Bir gezegen bulunduğu burç, yaptığı ileri yada geri hareket ve diğer gezegenlerden aldığı olumlu yada olumsuz açıların toplamı sonucu iyi yada kötü konuma girebilir. Bu toplam etkiler sonucu gezegenin iyi yada kötü konumda oluşu bulunduğu burcun iyi yada kötü etkilerini açığa çıkartır.

Örneğin Venüs Boğa burcunda rahat ettiği bir burçta olmasına rağmen retro yapması veya diğer gezegenlerden olumsuz açılar alması sonucu Boğa burcunda kötü konuma düşebilir. Bu da Boğa burcunun olumsuz özelliklerini ortaya çıkartır. Venüs kötü konumda olduğundan Venüsün temsil ettiği şeylerde (para, sosyal ve siyasi konular) Boğa burcunun olumsuz sıfatları (talepkarlık, ağırkanlılık, aç gözlülük) görülür. Ayrıca Boğa burcunun temsil ettiği şeyler de (para ve sosyal konular) Venüsün temsil ettiği (para, sosyal ve siyasi konular) şeylerden olumsuz etkiler alır. Bu yöntem diğer burç ve gezegenler için de geçerlidir.

Gezegenlerin rahatsız olduğu burçlar

Güneş Boğa, Kova, Akrep

Ay Koç, Oğlak, Terazi

MerkürBalık, Yay,

Venüs Kova, Akrep, Aslan, Yengeç, Koç, Oğlak

MarsOğlak, Terazi, Yengeç, Aslan, Boğa, Kova

JüpiterBaşak, İkizler

Satürn Terazi, Yengeç, Koç, Aslan, Akrep, Boğa

Uranüs Akrep, Aslan, Boğa

NeptünYay, Başak, İkizler

Plüton Aslan, Boğa, Kova

Bir gezegen;

rahat ettiği bir burçta ve retro değilse +, + iyi konumdadır.

rahat ettiği bir burçta ve retro ise +, - kötü konumdadır.

rahat etmediği bir burçta ve retro değilse -, + kötü durumdadır.

rahat etmediği bir burçta ve retro ise -, - kötü durumdadır.

Bir gezegenin diğer gezegenlerden aldığı açılar için mantık şudur:

İyi Açılar yani 60 ve 120’lik açılar için;

gezegen rahat ettiği bir burçta ve retro değilse +, +, + iyi etki verir.

gezegen rahat ettiği bir burçta ve retro ise +, +, - iyi etki verir.

gezegen rahat etmediği bir burçta ve retro değilse +, -, + iyi etki verir.

gezegen rahat etmediği bir burçta ve retro ise +, -, - kötü etki verir.

Kötü Açılar yani 0, 90 ve 180’lik açılar için;

gezegen rahat ettiği bir burçta ve retro değilse -, +, + iyi etki verir.

gezegen rahat ettiği bir burçta ve retro ise -, +, - kötü etki verir.

gezegen rahat etmediği bir burçta ve retro değilse -, -, + kötü etki verir.

gezegen rahat etmediği bir burçta ve retro ise -, -, - kötü etki verir.

Bir gezegene gelen açılar kendi aralarında toplanır. Toplam 0 yani nötür ise gezegene etki edecek bir değer yoktur. Bu yüzden gezegenin kendi değeri yazılır. Yani gezegen rahat ettiği bir burçta mı yada retro mu ? Gezegenin kendi sahip olduğu değerler göz önüne alınır.

Bir gezegene gelen toplam açılar + yada - ise gezegenin kendi değerinden çıkartılır yada toplanır. Örneğin Venüs Boğada ve retro yapsın. Venüs rahat ettiği bir burçta ama retro yapmakta olduğundan Venüsün değeri -1 olur. Venüse geri giden Oğlak burcundaki Plüton 120 yapsın, geri giden Akrep burcundaki Satürn 180 yapsın ve Yengeç burcundaki Jüpiter de 60 derece yapsın. Bu durumda;

Plüton her ne kadar geri gitse de rahat ettiği bir burçta ve aradaki açı 120 derece olduğundan iyi bir etki verir.

Satürn ise hem geri gitmekte hem rahatsız olduğu bir burçta bulunmakta hem de aradaki açı 180 derece olduğundan kötü bir etki vermekte.

Jüpiter ise hem rahat ettiği bir burçta hem de 60 derece yaptığından iyi bir etki vermekte.

Bu 3 etkiyi toplarsak +1 -1 +1 = +1’lik olumlu bir etki Venüse gelmekte ama Venüs geri gittiğinden -1 değerine sahip -1 (Venüsün sahip olduğu kendi değeri) +1 (gezegenlerden gelen toplam etki) = 0 olduğundan Venüs kötü konumdadır. Venüsün değeri +1 ve üzeri olsaydı iyi konumdadır denebilirdi. Bu metod diğer gezegenlere de aynı şekilde uygulanır.

Gezegenlerin birbirlerini körüklemeleri yada desteklemeleri

Gezegenlerin toplam etkisi bulunduktan sonra aralarındaki zincirleme etki tespit edilir. Örneğin Marsın toplam etkisi -1 olsun Venüsün toplam etkisi 2 olsun.

Venüs 2 <-> Boğa (Venüs)

Mars -1 -> Terazi (Venüs) 3

Venüs Boğa, Mars Terazi burcunda olsa da yönetici gezegenleri aynı olduğundan 2 gezegen de aslında Venüse zincirleme etki vermektedir. Yani Venüs 2 ise Mars -1 ise 2 – 1 = +1 bulunur. Boğa ve Terazinin yöneticisi Venüsün değeri zaten +2 bir de +1 daha Venüsün zincirleme etkisi +3’e yükselir. Bu durumda her ne kadar Venüs Mars.dan olumsuz etkiler alsa da Venüsün kendi kendini desteklemesi söz konusudur.

Bir başka örnek ise Oğlak burcundaki Plüton ile Akrep burcundaki Satürnü verebiliriz. Plütonun toplam değeri 0 olsun, Satürnün toplam değeri ise +2 olsun

Satürn (Oğlak) +2 <-> Akrep (Plüton) +1

Bu örnekte ise Satürnden Plütona olumlu etki gelmekte ve Plütonun katsayısı yükselmektedir.

Zincirleme etki en içten en dıştaki gezegene doğru uygulanır.

Pozitif katsayısına sahip bir gezegen bulunduğu burcun yönetici gezegeni de pozitif ise o gezegeni destekler.

Negatif katsayısına sahip bir gezegen bulunduğu burcun yönetici gezegeni de negatif ise o gezegeni körükler.

Bir başka örnek;

Gezegenlerin toplam katsayıları şöyle olsun;

Güneş 3, Ay 1, Merkür 1, Venüs 2, Mars -1, Jüpiter 2, Satürn 2, Uranüs 1, Neptün 1, Plüton 0

Güneş 3 -> İkizler (Merkür) 4 -> Yengeç (Ay) +6

Jüpiter (Yay) 2 <-> Yengeç (Ay) +6 (pozitife kayıyor)

Venüs 2 <-> Boğa (Venüs) +1

Uranüs 1 -> Koç (Mars) 0 -> Terazi (Venüs) +1 ( Venüs Mars yüzünden eksiye kayıyor)

Not: Değeri 0 olan gezegenler işleme alınırken -1 olarak alınır.

Gezegenlerin zincirleme etkisinde bir gezegen hangi burçtaysa o burcun yönetici gezegenini ve simgelediklerini olumlu yada olumsuz etkiler. Mantık budur.

Gezegenlerin sahip olduğu toplam etki tıpkı bir ipi iki ucundan çeken bir grup insanın uyguladığı etkiye benzer. Hangi taraf ağır basarsa ip o yöne doğru daha çok çekilecektir. Bu basit fiziksel durum her şeye uygulanabilir.

Gezegenlerin peak (doruk nokta) yaptığı günlerin dikkate alınması

Gezegenlerin haftalık, aylık yada senelik olarak peak yaptığı noktalar vardır. Örneğin bir hafta içinde (Pazartesinden pazartesine) Mars gezegeninin katsayılarına baktığımızda en yüksek yada en düşük olduğu noktalar tespit edilir. Gezegenlerin peak yaptığı günlerde gezegen olumlu yada olumsuz etkisini daha çok hissettirir. Bu yüzden peak noktaları olayların tespiti açısından önemlidir.

Bazen gezegen peak yaptığı günlerin 3 ile 4 gün öncesi ve sonrası da etkisini gösterebilir. Bu durum ağır seyreden toplumsal gezegenlerde (Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton ) 7 günü bulabilir. Örneğin Plüton gezegeni Pazar günü peak yapacaksa etkisi 7 gün önce ve sonra hissedilebilinir. Ama Ay peak yapacaksa etkisi 3 gün önce ve sonra hissedilebilinir.

Natal gezegenlerin katsayısı ne kadar kuvvetliyse kişi olumsuz transitlerden o kadar az etkilenir. Örneğin 2 kişi düşünün birinin Natal Güneşi +6 diğerinin +3 bu kişilerden +6 katsayısına sahip olan kişi diğer kişiye göre daha avantajlı sayılır.

Gün içinde karşılaştığımız kişilerin Natal haritaları da gökyüzündeki transitler kadar Natal haritamızı olumlu yada olumsuz etkiler. Örneğin sizin Natal Marsınız +3 olsun transitlerden Natal Marsınız -1 alıyor ama yine de olumsuza düşmüyor ancak Natal Marsınız 3 – 1 = 2 oluyor. Yolda giderken Natal Marsı -3 olan biriyle karşılaşıyorsunuz ve sizin de Natal Marsınız +2’den (2-3 = -1) -1’e düşüyor ve birden bu kişi yüzünden öfkeli ve gergin bir hale gelebiliyorsunuz.

Aynı gün ve saatte doğan ikiz kardeşler de hayatlarına giren kişilerin Natal haritalarından olumlu yada olumsuz etkilenip farklılık gösterebilirler.

Kişinin Natal haritası örneğin Natal Güneşi kişinin karakterini belirler. Kişinin geleceğini ise sahip olduğu evlere düşen transitler belirler. Popüler astrolojide kişilerin Natal Güneşlerine bakılıp doğumdan ölüme her şey söylenmeye çalışılınıyor. Oysaki bu çok yanlıştır. Kişinin Güneşinin Boğa burcunda olması kişinin kendini Boğa burcunu simgeleyen şeylerle ifade ettiğini gösterir. Yada kişinin Marsının İkizlerde olması kişinin hareket ve davranışlarının, vücut yapısının İkizler özelliğinde olacağını gösterir. Kişi kendini bir Boğa gibi ifade edebilir ama hareketleri İkizler gibidir. Bu arada Güneş ve Marsın iyi yada kötü konumda oluşu da çok önemlidir. Örneğin Natal Güneş Boğada kötü konumda, Natal Mars İkizlerde iyi konumdaysa kişi kendini Güneşin sembolize ettiği aşk ve eğlence hayatında ağırkanlı ifade edebilir. Ama hareket ve davranışları simgeleyen Natal Mars İkizlerde iyi konumda olduğundan hareket ve davranışları iletişime yöneliktir. Mars aynı zaman da kişinin dış görüntüsünü de simgelediğinden Marsı İkizlerde iyi konumda olan bir Boğa burcu insanı fazla kilo almaz.

Natal haritalarda transitin simgelediği burç hangi evdeyse olumlu yada olumsuz olayların hangi evden kaynaklandığını gösterir. Örneğin Mars transiti diyelim ki 3.evinizde olsun Mars Koç burcunun yöneticisi olduğundan Koç burcu hangi evinize düşüyorsa Marsın 3.evinizdeki olumlu yada olumsuz etkisi bu evden kaynaklanır. Bu örnekte Koç burcu 9.evinize düşüyorsa 3.evinizdeki Marsın neden olacağı olumlu yada olumsuz olaylar 9.ev (yüksek öğrenim, hukuk ve yasalar, yabancı ülke, şehir ve kültürler) kayaklı olabilir.

Her sene bilim adamları çıkıp dünyanın ekseninin ve burçların kaydığını yada 13.burcun ortaya çıktığını söylemekteler. Madem burçlar kaymıştır neden mevsimler değişmemektedir. Burçlar dönemlere işaret eder. Mevsimler hala aynıdır. Yani içinde yaşadığımız dönemde çiçekler ilkbaharda açar son baharda solar. Mevsimlerin çok ciddi biçimde değiştiği vakit burçların özelliklerinin de değişmesinden bahsedebiliriz. Şu anda böyle bir şey söz konusu değildir.

Chiron, Juno gibi minor objelerin yada hayali referans noktaları olan Kuzey ve Güney Ay düğümlerinin Güneş sistemindeki gezegenler kadar etkili olabileceği kanısında değilim. Öyle olsaydı uzaya fırlatılan uyduların bile Güneş yada Ay kadar yada Mars kadar etkili olması gerekirdi.

Gezegenlerin etkileşimi önce yeryüzü üzerinde olur. Sonra yeryüzünden biz insanlara etkileri gelmektedir. Bizler bu devasa gezegenler yanında birer karınca gibiyiz. Biz insanlardan kat kat büyük olan ve bir çekim alanı oluştutup uzay zamanı büken bu gökyüzü nesnelerinin insanların beyin dalgalarını ve manyetik alanlarını etkilemesi kaçınılmazdır. Ancak kişi geliştirdiği özgür iradesini kullanarak bu çekim alanlarından kurtulabilir kanaatindeyim. Yeryüzünde iradesi olan tek canlı insandır. İradeyi güçlendirmek için çeşitli alıştırmalar yapılabilinir. Örneğin oruç tutmak da bir çeşit iradeyi güçlendirme çalışmasıdır. Önünüzde yemek varken bunu yiyebilecekken iradenizi kullanarak belli bir saatte kadar yememek iradeyi güçlendirmektir.

Yaptığım bu tespitler fikirlerimi tescil maksatındadır. Astrolojinin bir gün hak ettiği yeri bulması dileklerimle…

Referans : astroloji, burç, burçlar, yükselen burç

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated: 10/31/2022

Views: 6755

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.